Apel porządkowy …

Dzisiaj, po raz pierwszy odbył się apel porządkowy klas IV – VI. Poprowadzili go pani Barbara Osińska i pan dyrektor Wojciech Drzewiński. Tematem spotkania było bezpieczne zachowanie uczniów w szkole, opieka nad młodszymi kolegami i koleżankami. Przypomnienie o obowiązku noszenia mundurków szkolnych. Ci którzy zgubili lub z jakiś innych powodów  nie mają wymaganych strojów, w środę, 15 września o godz. 17.00. będą mogli je ponownie zamówić i zakupić. Pan dyrektor zwrócił się do wszystkich z prośbą o pomoc dla dzieci ze szkoły podstawowej z południa Polski, których miejscowość prawie całkowicie została zalana. Pomoc dotyczy przyborów szkolnych takich jak: zeszyty, tornistry, pisaki itp.