Przedmioty

PRZEDMIOT
PODSTAWA PROGRAMOWA
PROGRAM NAUCZANIA
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA
WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
podstawa programowa do edukacji wczesnoszkolnej
JĘZYK ANGIELSKI W KL. 1-3 podstawa programowa z języka obcego nowożytnego

program nauczania j. angielskiego do „Bugs Team”

program nauczania j. angielskiego do „Young Treetops”

przedmiotowe zasady oceniania z j. angielskiego

wymagania edukacyjne z języka angielskiego

RELIGIA W KL. 1-3 podstawa programowa katechezy

program nauczania religii „W rodzinie dzieci Bożych”

przedmiotowe zasady oceniania z religii

wymagania na poszczególne oceny – klasa 1

wymagania na poszczególne oceny – klasa 2

wymagania na poszczególne oceny – klasa 3

JĘZYK POLSKI podstawa programowa z języka polskiego

program nauczania j. polskiego „Między nami” nowa podstawa

program nauczania j. polskiego „Między nami” stara podstawa kl. 6

przedmiotowe zasady oceniania z j. polskiego

wymagania na poszczególne oceny – klasa 4

wymagania na poszczególne oceny – klasa 6

wymagania na poszczególne oceny – klasa 7

JĘZYK ANGIELSKI podstawa programowa z języka angielskiego

program nauczania kl. 4-8 do „Brainy”

program nauczania kl. 7-8 do „All Clear”

przedmiotowe zasady oceniania z j. angielskiego

wymagania na poszczególne oceny – klasa 4

wymagania na poszczególne oceny – klasa 5

wymagania na poszczególne oceny – klasa 6

wymagania na poszczególne oceny – klasa 7

JĘZYK NIEMIECKI podstawa programowa z języka obcego nowożytnego przedmiotowe zasady oceniania z j. niemieckiego
MUZYKA podstawa programowa z muzyki przedmiotowe zasady oceniania z muzyki
PLASTYKA podstawa programowa z plastyki przedmiotowe zasady oceniania z plastyki
HISTORIA podstawa programowa z historii

PSO na lekcji historii

Roczny plan pracy z historii dla klasy 4

wymagania na lekcji historii

wymagania na poszczególne oceny w kl. V

wymagania na poszczególne oceny w kl. VI

wymagania na poszczególne oceny w kl. VII

wymagania na poszczególne oceny w kl. VIII

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE podstawa programowa z wiedzy o społeczeństwie przedmiotowe zasady oceniania wos-u
PRZYRODA / BIOLOGIA
podstawa programowa z przyrody

program nauczania „Tajemnice przyrody” stara podstawa kl. 6

program nauczania „Tajemnice przyrody” nowa podstawa

przedmiotowe zasady oceniania z przyrody

wymagania edukacyjne na klasy IV

wymagania edukacyjne na klasy V

wymagania edukacyjne na klasy VI

wymagania edukacyjne na klasy VII

wymagania edukacyjne na klasy VIII

GEOGRAFIA podstawa programowa z geografii przedmiotowy system oceniana z geografii klasy V – VII

wymagania edukacyjne dla klasy V

wymagania edukacyjne dla klasy VI

wzmagania edukacyjne dla klasy VII

wymagania edukacyjne dla klasy VIII

BIOLOGIA podstawa programowa z biologii przedmiotowe zasady oceniania z biologii
CHEMIA podstawa programowa z chemii przedmiotowe zasady oceniania z chemii
FIZYKA podstawa programowa z fizyki przedmiotowe zasady oceniania z fizyki

program nauczania z fizyki

MATEMATYKA podstawa programowa z matematyki

program nauczania „Matematyka z kluczem” nowa podstawa

program nauczania „Matematyka z kluczem” stara podstawa kl. 6

przedmiotowe zasady oceniania z matematyki
INFORMATYKA podstawa programowa z informatyki przedmiotowe zasady oceniania z informatyki
TECHNIKA podstawa programowa z techniki przedmiotowe zasady oceniania z techniki
WYCHOWANIE FIZYCZNE

STRONA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

podstawa programowa z wychowania fizycznego przedmiotowe zasady oceniania

Przedmiotowy system ocenia zdalnego z wf

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA podstawa programowa z edukacji dla bezpieczeństwa przedmiotowe zasady oceniania z edb
DORADZTWO ZAWODOWE ———————————————-
RELIGIA podstawa programowa katechezy

program nauczania religii kl. 4-6 „Odkrywamy tajemnice Bożego świata”

program nauczania religii kl. 7-8 „Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin”

przedmiotowe zasady oceniania z religii

wymagania na poszczególne oceny – klasa 4

wymagania na poszczególne oceny – klasa 5

wymagania na poszczególne oceny – klasa 6

wymagania na poszczególne oceny – klasa 7

wymagania na poszczególne oceny – klasa 8

ETYKA podstawa programowa z etyki

program do klas 1-8 „Ludzkie ścieżki”

przedmiotowe zasady oceniania z etyki
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE podstawa programowa z WDŻ

program do klasy 4 „Wędrując ku dorosłości”

program do klasy 5 „Wędrując ku dorosłości”

program do klasy 6 „Wędrując ku dorosłości”

program do klasy 7 „Wędrując ku dorosłości”

program do klasy 8 „Wędrując ku dorosłości”

———————————————