Nasz Patron

Władysław Sikorski patron1

Generał broni Władysław Eugeniusz Sikorski (20 maja 1881 – 4 lipca 1943), polski dowódca wojskowy i Wódz Naczelny, mąż stanu, polityk, a w latach 1939-1943 premier Polskiego Rządu na Uchodźstwie.

Urodzony 20 maja 1881 roku w Tuszowie Narodowym pod Mielcem. Od 1898 do 1902 uczęszczał do seminarium nauczycielskiego w Rzeszowie. Ostatnią klasę gimnazjum i maturę zdał we Lwowie. W 1902 rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii Dróg i Mostów Politechniki Lwowskiej, gdzie włączył się w ożywioną działalność patriotyczną i społeczną.

1908 – organizator Związku Walki Czynnej we Lwowie. Celem ZWCz było przygotowanie powstania zbrojnego w zaborze rosyjskim. Następnie założył i był prezesem lwowskiego Związku Strzeleckiego. W latach 1914-1916 był szefem Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego. W latach 1916-1918 zajmuje się zaciągiem Polaków do armii austriackiej.

Od listopada 1918 w Wojsku Polskim. Szef sztabu w dowództwie wojsk polskich w Galicji, jeden z dowódców obrony Przemyśla. W wojnie polsko-bolszewickiej na różnych stopniach dowódczych, m.in. dowódca Grupy Poleskiej podczas Ofensywy Kijowskiej, 5 Armii podczas bitwy warszawskiej oraz 3 Armii podczas walk w rejonie Zamościa.

1921-1922 szef sztabu generalnego. Po zabójstwie Gabriela Narutowicza marszałek Sejmu Maciej Rataj w dniu 16 grudnia 1922 powołał go na stanowisko premiera, pełnił równocześnie obowiązki ministra spraw wewnętrznych, funkcję pełnił do 26 maja 1923 roku. Jego rząd doprowadził m.in. do uznania polskich granic wschodnich przez państwa zachodnie. W latach 1923-1924 generalny inspektor piechoty. 1924-1925 minister spraw wojskowych w gabinecie Stanisława Grabskiego. 1925 mianowany dowódcą VI Okręgu Korpusu we Lwowie. W czasie przewrotu majowego, nie opuścił Lwowa, ani też nie przesłał pomocy dla wojsk rządowych, co ułatwiło zadanie zwolennikom Piłsudskiego.

28 września 1939 r. podjął się tworzenia polskiej armii na uchodźstwie. 30 września mianowany premierem rządu Rzeczypospolitej.

7 listopada mianowany przez Prezydenta RP Naczelnym Wodzem i Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych. Tworzy armię polską we Francji, w której skład wchodzi ponad 84 tys. ludzi. Po klęsce Francji, 5 sierpnia podpisuje umowę w sprawie odbudowy polskiej armii w Wielkiej Brytanii.

Sikorski zginął w katastrofie lotniczej w Gibraltarze 4 lipca 1943 podczas powrotu z inspekcji sił polskich na Bliskim Wschodzie. Został pochowany na cmentarzu lotników polskich w Newark koło Nottingham.

17 września 1993 prochy Generała Władysława Sikorskiego przeniesiono na Wawel i złożono w Krypcie Królewskiej.

Źródło: Wikipedia