Rada Rodziców

Kontakt

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Sopocie
ul. Oskara Kolberga 15
81-881 Sopot

e-mail: radarodzicow.sopot9@gmail.com

Składka na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 wynosi:
15 zł miesięcznie (150 zł za rok).

Numer rachunku bankowego:
70 8309 0000 0066 0425 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Sztumie, oddział w Gdyni

Jeżeli do szkoły uczęszcza rodzeństwo, prosimy o wpłatę za jedno dziecko.
W takim przypadku prosimy także o poinformowanie Rady Oddziałowej (Trójki Klasowej) o rodzeństwie w szkole:
[imię nazwisko ucznia, klasa] oraz [imię nazwisko rodzeństwa, klasa]