Kontakt

Dane szkoły

Regon: 191411120
NIP: 585-13-18-294
Konto: 87116022020000000061949646

Kontakt

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9
im. Gen. Władysława Sikorskiego
81-881 Sopot, ul. Kolberga 15
telefon: 058 551 90 96
fax: 058 550 57 30
e-mail: sp9@sp9.edu.pl