„Solidarność”

XXX rocznica organizacji związkowej NSZZ "Solidarność"

Pracowników Oświaty i Wychowania w Sopocie

 

Uroczystość otworzyła Msza Święta dziękczynna w Kościele pw. Gwiazdy Morza. Arcybiskup Tadeusz Gocłowski poświęcił pierwszy sztandar Organizacji.Następnie odbyła się okolicznościowa sesja w Urzędzie Miasta.Społeczność SP nr 9 reprezentował poczet sztandarowy i przedstawiciele Rady Pedagogicznej z Dyrektorem.