Zajęcia pozalekcyjne

Rok szkolny 2022/2023

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2022/2023

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Termin

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Justyna Bogacka

Czw. 12.50 – 13.35

Aleksandra Branicka – Skruch

Pt. 8.00 – 8.45

Marzena Dąbrowska

Czw. 8.55 – 9.40

Anna Gilis

Wt. 11.45 – 12.30

Czw. 10.45 – 11.30

Karolina Nowak

Dogrywka

Wt. 12.50 – 13.35

Barbara Stanulewicz

Pt. 8.55 – 9.40

Zajęcia zainteresowań

Justyna Bogacka

Gwiazdeczki z Dziewiąteczki

Śr. 12.50 – 13.35

Aleksandra Branicka – Skruch

Pt. 8.50 – 9.40

Marzena Dąbrowska

Śr. 8.55 – 9.40; 9.50 – 10.35

Anna Gilis

Wt. 12.50 – 13.35

Karolina Nowak

Koło czytelnicze

Wt. 11.45 – 12.30

Barbara Stanulewicz

Czw. 8.55 – 9.40

Pt. 8.00 -8.45

Koła zainteresowań

Piotr Czapiewski

Izabela Czyżewska

Koło chemiczne

Śr. 13.50 – 14.35

Karolina Jankowska

Edyta Jaskólska

Koło fizyczne

Pn. 13.50 – 14.35

Bogumiła Kalwarczyk

Koło projektowe

Wt. 15.30 – 16.15

Koło algorytmiczne

Śr. 15.30 – 16.15

Małgorzata Karnowska

Koło matematyczne

Wt. 14.40 – 15.25

Małgorzata Pietruszewska – Fulara

Wt. 8.00 – 8.45

Śr. 13.50 – 14.35

Tomasz Poruba

Koło fotograficzne

Wt. 14.40 – 15.25

Nauczanie Języka Polskiego Jako Obcego

Małgorzata Biesiekirska

Cudzoziemcy

Pn. 11.45 – 12.30; 13.50 – 14.35

Anna Gilis

Kl. III

Pn. 12.50 – 13.35; 13.50 – 14.35

Czw. 11.45 – 12.30

Agnieszka Moritz

Uchodźcy

Wt. 8.00- 8.45

Śr. 11.45 – 12.30; 12.50 – 13.35;13.50 – 14.35

Czw. 12.50 – 13.35; 13.50 – 14.35

Katarzyna Organista

Agata Oszczyna

Kl. I – II

Pn. 13.50 – 14.35

Wt. 12.50 – 13.35; 13.50-14.35

Śr. 13.50 – 14.35

Pt. 11.45 – 12.30

Małgorzata Pietruszewska – Fulara

Uchodźcy

Pn. 13.50 – 14.35

Wt. 13.50 – 14.35

Pt. 13.50 – 14.35

Barbara Stanulewicz

Kl. III

Pn. 12.50 – 13.35

Śr. 12.50 – 13.35; 13.50 – 14.35

Caw. 8.00 – 8.45

Logopedia

Karolina Nowak

Śr. 10.45 – 11.30; 11.45 – 12.30; 12.50 – 13.35; 13.50 – 14.35

Czw. 8.00 – 8.45

13.50 – 14.35

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Agata Galuba

Zajęcie socjoterapeutyczne

Anna Hlebowicz

Zajęcia terapeutyczne

Anna Hlebowicz

Gimnastyka korekcyjna

Barbara Omieczyńska

Wt. 11.45 – 12.30; 12.50 – 13.35; 13.50 – 14.35

Czw. 11.45 – 12.30

Pt. 11.45 – 12.30

Trening Umiejętności Społecznych

Lucyna Wróblewska

Śr. 11.45 – 12.30; 12.50 – 13.35

Czw. 11.45 – 12.30