Aktualności

Dążąc do zdobycia dodatkowych środków finansowych na działalność statutową szkoły, Rada Rodziców przystąpiła do programu: Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły.

Program umożliwia pozyskiwanie przez radę rodziców – za pośrednictwem Fundacji Rodzice Szkole, Organizacji Pożytku Publicznego nr KRS: 0000268115 – kwot wartości 1% od Państwa podatku dochodowego.
Polecając tę formę gromadzenia funduszy, przeznaczanych na poprawę warunków nauczania
naszych dzieci, prosimy także o zainteresowanie nią Państwa przyjaciół i znajomych oraz
poinformowanie ich, że mogą tą drogą wspomóc szkołę i jej uczniów.
Celem dokonania ww. operacji każdy z darczyńców POWINIEN wpisać w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego za rok 2019 (PIT 28 poz. 134, PIT 36 poz. 325, PIT 36L poz. 95, PIT 37 poz. 137, PIT 38 poz. 52, PIT 39 poz. 48) – RR SP 9 w Sopocie

Szczegółowe informacje o działalności Fundacji Rodzice Szkole znajdują się na stronach internetowych: www.rodziceszkole.edu.pl i www.radyrodzicow.pl

Wpłaty na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 – plik do pobrania

Wpłaty na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 – plik do pobrania

Wpłaty na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 – plik do pobrania

Wydatki z funduszu Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 – plik do pobrania

Wpłaty na RR w roku szkolnym 2022/2023 grudzień – plik do pobrania

Wpłaty na RR w roku szkolnym 2022/2023 październik – plik do pobrania

Wpłaty na RR w roku szkolnym 2022/2023 marzec – plik do pobrania

Wpłaty na RR w roku szkolnym 2022/2023 maj – plik do pobrania