Aktualności

29.11.2023.r Dzień Popcornu

Edit: Dziękujemy Uczennicom Samorządu Uczniowskiego SP9! Bez Was byłoby ciężko! 8 kg popcornu rozeszło się w mig! Dziękujemy Wszystkim za dobrą zabawę!

Szkolna Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski zaprasza wszystkich uczniów w najbliższą środę na popcorn! Popcorn będzie rozdawany wszystkim miłośnikom popcornu aż do wyczerpania zapasów (aż 8 kg mamy do rozdania!). Za długie kolejki? Nie będzie Ciebie w szkole w tym dniu? Nie martw się, to pierwszy, ale nie ostatni dzień popcornu w naszej szkole. Następny odbędzie się już po Nowym Roku!
Życzymy smacznego!

21.11.2023.r Drugie Zebranie Rady Rodziców
W dniu 21 listopada odbyło się drugie w tym roku zebranie Rady Rodziców. Bardzo dziękuję obecnym Członkom Rady za wytrwałość. Obrady trwały ponad 3h! Dzięki temu udało się uchwalić wiele pomysłów na wydatki oraz zmianę regulaminu.

Planowane wydatki na rok szkolny 2023/24:

 1. Rada Rodziców zakupi nagrody w postaci książek na zakończenie roku szkolnego uczniom klas 1, 3 i 8. Kwota planowanego wydatku: do 7 000 zł. Zapraszamy reprezentantów klas 1, 3 i 8 do współpracy i wyboru książek.
 2. Rada Rodziców postanowiła zakupić stroje dla uczniów śpiewających w chórze SP9 (ok. 30 osób). Kwota planowanego wydatku: do 9 000 zł. Rodziców uczniów śpiewających w chórze zapraszamy na rozmowy w sprawie ustalenia szczegółów jak stroje mają wyglądać.
 3. Rada Rodziców postanowiła wesprzeć finansowo działalność Samorządu Uczniowskiego w kwocie odpowiadającej 10% wpływów z festynów szkolnych z zeszłego roku. Kwota planowanego wydatku: 1 100 zł.
 4. Rada Rodziców postanowiła zmienić zasady konkursu na najwyższe wpłaty na fundusz RR. W tym roku każda klasa może wygrać, jeśli na konto RR wpłaci minimum 50% oczekiwanej kwoty. Klasa, która wpłaci powyżej 50% oczekiwanej kwoty na konto RR, otrzyma zwrot 30% wpłaconej kwoty (z końcem roku szkolnego).
  Klasa, która wpłaci powyżej 60% oczekiwanej kwoty na konto RR, otrzyma zwrot 40% wpłaconej kwoty (z końcem roku szkolnego).
  Klasa, która wpłaci powyżej 70% oczekiwanej kwoty na konto RR, otrzyma zwrot 50% wpłaconej kwoty (z końcem roku szkolnego).

Do najważniejszych zmian regulaminu należą:

 1. Zebrania i/lub głosowanie nad uchwałami może odbyć się zdalnie (quorum min. 50%).
 2. Jedna osoba może reprezentować kilka klas.
 3. Członkami Rady Rodziców są wszyscy członkowie Trójek Klasowych (w głosowaniu bierze udział jedna osoba).
 4. Trójka klasowa traci prawo głosu na dany rok szkolny w przypadku braku reprezentanta Trójki Klasowej na dwóch kolejnych zebraniach.
 5. Zmieniono kwotę do dyspozycji Prezydium z 600 zł na 1 000 zł.
 6. Wprowadziliśmy formalne wymogi dotyczące pierwszych obrad w roku szkolnym.

Regulamin zostanie opublikowany po zatwierdzeniu treści przez komisję wybraną na zebraniu.
Szczegółowe informacje zostaną przesłane wszystkim Rodzicom przez portal Librus. Protokół z zebrania będzie wkrótce dostępny na stronie.

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą lub masz pytania, zapraszam do kontaktu przez e-mail (radarodzicow.sopo9@gmail.com) lub Librus (Szkolna Rada Rodziców).

Agnieszka Barszczewska
Przewodnicząca Rady Rodziców

13.10.2023.r
Dzień Edukacji Narodowej

Zdjęcie RR z dyrekcją

Szkoła tak jak dom kształtuje i tak jak dom dba o swoje dzieci.
Z okazji Święta Edukacji składamy najlepsze życzenia naszej Dyrekcji, Nauczycielom oraz wszystkim pracownikom SP9. Dziękujemy za dobrą współpracę.
W imieniu rodziców uczniów SP9 w Sopocie
Rada Rodziców.

12.10.2023r.
Wpłaty na konto Rady Rodziców

Gratulujemy klasie 1b, 1c oraz 3c! Są to klasy, które we wrześniu wpłaciły najwięcej na fundusz Rady Rodziców (w przeliczeniu na ilość uczniów w klasie). Szczegóły poniżej.
Podsumowanie wpłat na fundusz Rady Rodziców – WRZESIEŃ 2023/24

Przypominamy, że wpłat można dokonywać na konto: 70 8309 0000 0066 0425 2000 0010, Bank Spółdzielczy w Sztumie, oddział w Gdyni.

Składka roczna wynosi: 150 zł

Jeżeli do szkoły uczęszcza rodzeństwo, prosimy o wpłatę za jedno dziecko.
W takim przypadku prosimy także o poinformowanie Rady Oddziałowej (Trójki Klasowej) o rodzeństwie w szkole:
[imię nazwisko ucznia, klasa] oraz [imię nazwisko rodzeństwa, klasa]

18.09.2023r.
Pierwsze Zebranie Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

W dn. 18.09.2023r. odbyło się pierwsze zebranie Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024.

1. Wybrano nowych członków prezydium, w skład którego wchodzą:

  • Przewodnicząca Rady Rodziców – Agnieszka Barszczewska
  • Zastępca przewodniczącej – Beata Mazur
  • Skarbnik – Katarzyna Dziawgo
  • Sekretarz – Joanna Zięba

2. Ustalono wysokość dobrowolnej składki na fundusz Rady Rodziców w wysokości 15 zł miesięcznie (150 zł za rok).
3. Na wniosek Dyrektora Szkoły zatwierdzono Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły w roku szkolnym 2023/2024.
4. Na wniosek Dyrektora Szkoły zatwierdzono dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024.

Dziękujemy serdecznie Annie Machnickiej i Bognie Bogusławskiej za dwa lata pracy w Prezydium Rady Rodziców. Życzymy Wam sukcesów prywatnych i zawodowych! Katarzynie Dziawgo oraz Joannie Ziębie, które postanowiły kontynuować pracę w Prezydium dziękujemy za wytrwałość i zaufanie, jakim nas obdarzyłyście.

Agnieszka Barszczewska,
Beata Mazur

Dokumenty do pobrania:
Protokół z Zebrania Rady Rodziców z dnia 18.09.2023r.
2023-09-18 Lista obecności
Uchwała nr 1-2023/24 „Powołanie Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej na rok szkolny 2023/24”
Uchwała nr 2-2023/24 „Ustalenie wysokości dobrowolnej składki na fundusz Rady Rodziców na rok szkolny 2023/24”
Uchwała nr 3-2023/24 „Ustalenie uprawnionych członków Rady Rodziców do rachunku bankowego Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/24”
Uchwała nr 4-2023/24 „Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły w roku szkolnym 2023/24”
REGULAMIN RADY RODZICÓW z dn. 27.11.2017r
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/24
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK SZKOLNYCH