Dyrekcja

Dyrektor – Małgorzata Gładysiewicz

Dyrektor SP 9 od 1 września 2014 r.


Wicedyrektor – Małgorzata Biesiekirska


Gabinety dyrektorów znajdują się na pierwszym piętrze.


Tekst napisany przez Dyrektora Wojciecha Drzewińskiego, który prowdził szkołę w latach 2007 – 2014.

Od Dyrekcji.
Zważywszy na 30-letnią historię szkoły można powiedzieć, że kierujemy pracą „Dziewiątki” od wczoraj. Przez te wszystkie lata SP9 dzięki wysiłkowi kolejnych dyrektorów ( 1978 – 1984 Danuty Ganczewskiej, 1984 – 1997 Andrzeja Szczepańskiego, 1997-2007 Wandy Trocińskiej) oraz zaangażowanej pracy wielu pedagogów uzyskała markę dobrej szkoły, wolnej od patologii i osiągającej dobre wyniki. Jednak jej najważniejszą cechą, ważniejszą niż liczba laureatów konkursów, czy miejsce w rankingach jest to, że jest przyjazna dziecku.
Mamy świadomość wagi zadania, przed którym stoimy. Z jednej strony chcemy chronić naszą tradycję zarówno w wąskim jak i szerszym znaczeniu, z drugiej odpowiadać na wyzwania współczesnego świata, jednak zawsze w centrum naszej uwagi stawiając na pierwszym miejscu dobro powierzonych nam dzieci. To duże wyzwanie, wymagające nie tylko odpowiednich kwalifikacji zawodowych ale przede wszystkim wrażliwości wszystkich tych, którzy razem z nimi pracują.
Przez wiele lat pracy kadra „Dziewiątki” stworzyła wiele własnych, autorskich rozwiązań służących podniesieniu poziomu osiąganych wyników dydaktycznych (praca zespołu d.s. diagnozy) i wychowawczych (działania pedagoga szkolnego). W SP9 nie czeka się na wytyczne z Ministerstwa czy Kuratorium. Rozwiązania problemów są wcześniej wypracowywane.
Każdemu dziecku stwarzamy możliwość rozwoju. Służy temu ścisła współpraca ze stowarzyszeniami „Wyspa” i „Meander” oraz szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych. Rozpoczynamy wdrażanie nowych inicjatyw edukacyjnych.
Prawdziwa szkoła do jakiej dążymy jest wspólnotą uczniów, nauczycieli i rodziców.
Tylko w takiej perspektywie możliwy jest rozwój nas wszystkich. Rodzice mają szkole wiele do zaoferowania. Liczymy na Państwa współpracę i czynne uczestnictwo w jej życiu. Także na uznanie naszego trudu i życzliwą krytykę.

Twórzmy razem naszą szkołę.