Rekrutacja na rok szkolny …

RUSZAJĄ ZAPISY DO KLAS NA ROK 2023/2024 🙂

W związku z rozpoczęciem rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024 prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Sopotu wraz z Załącznikiem nr

  • Zarządzenie Nr 1746/2023 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego wraz z załącznikiem nr 1,2 [pobierz plik]

1. Do szkoły podstawowej przyjmowane są:

  • z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły,
  • w procesie rekrutacji – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

2. Na podstawie art. 36 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Oświatowe Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat jeżeli:

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno -pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.