30 lat minęło …

Jubileusz trzydziestolecia Szkoły każe nam zatrzymać się na chwilę i pomyśleć o latach, które minęły, a także o jej dniu dzisiejszym. Zastanowić się nad tym jak to jest, że szkoła z jednej strony typowa, będąca częścią osiedla jakich tysiące w Polsce, jednak ma swój niepowtarzalny rys. Dlaczego tak jest? Dlatego, że nie najważniejsze w jakim budynku się uczymy, chociaż cieszy jego wystrój i utrzymanie. Tak naprawdę ważne jest to, jacy ludzie tworzą szkolną rzeczywistość i stanowią o jej niepowtarzalności. Sopocka „Dziewiątka” od samego początku miała szczęście do kadry. Gdy pochylamy się nad fotografiami z dawnych szkolnych kronik, widzimy entuzjazm i zaangażowanie osób budujących fundamenty nowej wspólnoty.

Prawdziwa szkoła jest wspólnotą nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, uczniów oraz ich rodziców. Patrząc na lata, które minęły powinniśmy przez cały czas mieć w pamięci ten wielki wysiłek wielu ludzi, i zrobić wszystko aby go nie zmarnować.
Podejmując w 2007 roku wyzwanie kierowania pracą szkoły postawiliśmy sobie pytanie: co zrobić, aby „Dziewiątka” z jednej strony nie utraciła swojej tożsamości, a z drugiej była otwarta na wyzwania współczesności i przyszłości. Z tej podstawowej przesłanki narodziła się obecnie realizowana wizja szkoły. Najkrócej można ją określić jako dbałość o zachowanie tradycji, która jest podstawą wychowania patriotycznego oraz budowanie przestrzeni do wszechstronnego rozwoju dzieci powierzonych nam przez ich rodziców.

A oto przykłady naszych działań:

TRADYCJA
1. Bardzo sobie cenimy współpracę z kombatantami. Niestety wielu z nich nie ma już między nami.
Powróciliśmy do żołnierskiej symboliki w bardzo ważnym i uroczystym dniu pasowania na ucznia.

PA180114 PA180041

2. Organizujemy wieczornice patriotyczne z okazji Święta Niepodległości a także Świąt Bożego
Narodzenia i Wielkiej Nocy.

wieczornica (12) wieczornica (10) Jasełka (9) Jasełka (11)
Apel Wielkanocny (11) Apel Wielkanocny (14) darmowy hosting obrazków darmowy hosting obrazków

3. Aktywnie uczestniczymy w wojewódzkim konkursie historycznym „Polskie Siły Zbrojne
w II Wojnie Światowej”.
Pomysł konkursu narodził się kilkanaście lat temu w naszej szkole.

P1030139 P1030136 P1030134 P1030140

4. Nasz poczet sztandarowy zawsze jest obecny na uroczystościach patriotycznych.

2009-05-17_msza w Katedrze... (3) 2009-05-17_msza w Katedrze... (2) 2009-05-17_msza w Katedrze... (1) 2009-05-17_msza w Katedrze...

5. Gabinet historii jest jednocześnie Izbą Pamięci. Zamierzamy zmienić jego wystrój i lepiej
wyeksponować cenne pamiątki.

Zdjęcie005 Zdjęcie004 Zdjęcie003

WSPÓŁPRACA ZE STOWARZYSZENIAMI. WOLONTARIAT

To bardzo ważny obszar naszej działalności. To one skupiają ludzi chcących pracować dla innych, często bezinteresownie poświęcając im swój czas. Stwarzają nową jakość w pracy szkoły. Bardzo ściśle współpracujemy z dwoma z nich: Stowarzyszeniem Twórczym i Edukacyjnym „Wyspa” oraz Stowarzyszeniem Profilaktyki „Meander”.

1. „Wyspa” – wprowadziła do „Dziewiątki” propozycję zajęć rozwijających postawy twórcze i badawcze uczniów. W zaadoptowanych na potrzeby Stowarzyszenia dwóch salach prowadzone są zajęcia w ramach Laboratorium Edukacyjnego. Ci z uczniów, którzy interesują się otaczającym ich światem mogą pracować nad rozwiązywaniem ciekawych zagadnień.
Drugim, bardzo ważnym kierunkiem działań jest wprowadzenie do szkoły nowej metody nauki czytania „101 kroków”. Przy jej pomocy wspomagane są dzieci mające trudności z opanowaniem tej podstawowej umiejętności.

2. „Meander”- w ramach prac tego Stowarzyszenia wsparcie otrzymują uczniowie szczególnie tego potrzebujący. Tutaj kształcą umiejętności w ramach zajęć plastycznych, muzycznych i innych. Zawsze mogą liczyć na wsparcie i wielkie serca pracujących z nimi nauczycielek z naszej szkoły.
3. Bezinteresowne kształtowanie pracy na rzecz innych w ramach wolontariatu to piękna cecha na szczęście często spotykana u młodzieży. Nasi uczniowie biorą udział w wielu przedsięwzięciach na rzecz potrzebujących.

WIELE NOWYCH DNI W SZKOLE…
…służących rozwojowi dzieci.
A wśród nich:

Dzień języków obcychDSC08012 Dzień eksperymentóweksperyment

W tym roku nasza szkoła przystąpiła do programu „Szkoła myślenia”. W związku z tym formuła „Dnia eksperymentów” została zmodyfikowana i zorganizowaliśmy „Festiwal nauki szkolnej”. Przygotowaliśmy wiele ciekawych stanowisk dla uczniów klas I – III a w Laboratorium Edukacyjnym uczniowie przeprowadzali prezentacje własnoręcznie wykonanego elektromagnesu, zastanawiali się, dlaczego mydło myje i jak to się dzieje, że dzwoni telefon.
Zmieniliśmy formułę „Biesiady jesiennej”. Od dwóch lat w organizację tego dnia jest zaangażowana cala szkoła a nie tylko klasy I – III.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

W dzisiejszym świecie większość granic jest otwarta. Pozwala to na nawiązanie wielu kontaktów międzynarodowych wzbogacających naszą wiedzę o innych kulturach. Nasza „Dziewiątka” uczestniczy w tych działaniach. W ostatnich latach wymiana była m.in. wynikiem realizacji projektu Sokrates-Comenius. W ubiegłym roku na zakończenie trzyletnich prac w ramach Comeniusa grupa naszych nauczycielek i uczniów przebywała w Walii.

Inne kontakty wynikają z współpracy ze Stowarzyszeniem „Wyspa”, zwłaszcza dotyczące wymiany z naszymi bliskimi sąsiadami -Szwedami. Jesienią 2008 roku SP 9 była współorganizatorem VIII Międzynarodowych Spotkań Autorskich w ramach których Sopot odwiedziła delegacja nauczycieli z Karlshamn. Mogliśmy pokazać warunki, w jakich pracujemy, a także typową lekcję w polskiej szkole.

Międzynarodowe  VIII Spotkania Autorskie (2) Międzynarodowe  VIII Spotkania Autorskie (3) Międzynarodowe  VIII Spotkania Autorskie (1) Międzynarodowe  VIII Spotkania Autorskie

Nasi uczniowie spotykali się w ramach prac w Laboratorium Edukacyjnym „Wyspa” z ciekawymi ludźmi. Gościli tam studenci między innymi z Japonii, Chin, Bangladeszu, Egiptu, Niemiec, Nowej Zelandii i innych bliższych oraz dalszych państw Świata. Okazało się, że często mimo wielu różnic jesteśmy bardzo podobni.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I DZIAŁANIA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

1. Jak wspomnieliśmy, wspólnota z rodzicami jest nieodłącznym elementem prawdziwej szkoły.
Bardzo sobie cenimy postawy tych, którzy doceniają nasz wysiłek i wnoszą dużo dobrego w życie
naszej szkoły. Wiele ich inicjatyw wzbogaca nasze szkolną codzienność.

2. Nasza Szkoła jest bardzo ważnym punktem na mapie Brodwina. Od dwóch lat wzmacniamy jej
obecność przez działania na rzecz integracji mieszkańców osiedla. Służy temu organizacja
osiedlowego festynu „Brodwino od Nowa”.