Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca – Agnieszka Barszczewska, klasa 4c
Zastępca Przewodniczącej – Beata Mazur, klasa 3c
Skarbnik – Katarzyna Dziawgo, klasa 6c
Sekretarz – Joanna Zięba, klasa 4c

Kontakt: radarodzicow.sopot9@gmail.com