Prezydium

Prezydium Rady Rodziców w roku 2022/2023

Przewodnicząca – Anna Machnicka (Vc)

Zastępca – Bogna Bogusławska (Vc)

Sekretarz – Joanna Zięba (IIIc)

Skarbnik – Katarzyna Dziawgo (Vc)

Mail kontaktowy do Rady Rodziców to: radarodzicow.sopot9@gmail.com

Anna Machnicka