Godziny wydawania obiadów

Wykaz godzin wydawania obiadów dla poszczególnych klas .

11.30 – 11.45 klasa 4

12.30- 12.50 klasa 5 i 6

13.35 – 14.00 klasa 7 i 8

Dzieci z klas 1-3 chodzą po lekcjach z wychowawcą lub świetlicą.

Obiady wydawane są w godzinach 11.30-14.00