Regulamin stołówki, godziny obiadów

Regulamin stołówki

DEKLARACJA – załącznik nr 1 do regulaminu

Wykaz godzin wydawania obiadów dla poszczególnych klas .
11.30 – 11.45 klasa 4abc
11.45 – 12.00 klasa 5ab, 6a
12.00 – 12.45 klasa 1abc
12.45 – 13.00 klasa 6bcd
13.00 – 13.15 7abc
13.15 – 14.00 klasa 2abc
14.00 – 14.15 klasa 7d, 8a, 8b
14.15 – 15.00 klasa 3abc