Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Wpłaty na fundusz RR:
Wpłaty na fundusz RR – GRUDZIEŃ 2023

Regulaminy:
Regulamin w trakcie zmiany.

Zebranie 2 (21-11-2023):

Uchwała nr 5-2023/24 „Zakup książek na zakończenie roku (kl. 1,3 i 8)”
Uchwała nr 6-2023/24 „Zakup strojów dla chóru SP9”
Uchwała nr 7-2023/24 „Wsparcie finansowe Samorządu Uczniowskiego”

Zebranie 1 (18-09-2023):
Protokół z Zebrania Rady Rodziców z dnia 18.09.2023r.
2023-09-18 Lista obecności
Uchwała nr 1-2023/24 „Powołanie Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej na rok szkolny 2023/24”
Uchwała nr 2-2023/24 „Ustalenie wysokości dobrowolnej składki na fundusz Rady Rodziców na rok szkolny 2023/24”
Uchwała nr 3-2023/24 „Ustalenie uprawnionych członków Rady Rodziców do rachunku bankowego Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/24”
Uchwała nr 4-2023/24 „Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły w roku szkolnym 2023/24”
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/24
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK SZKOLNYCH

Wzory dokumentów Rady Rodziców:
w przygotowaniu…