Spotkania z rodzicami

Spotkania z Rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

 • Godziny konsultacji nauczycieli [plik do pobrania]
 • Spotkania 6 września [pobierz plik]

  ZEBRANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

  DATA

  TEMATYKA

  06.09.2023

  Zapoznanie ze Statutem, Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, dane do dziennika elektronicznego, kalendarz roku szkolnego; Projekt „Od Bałtyku do Tatr …” – spotkanie z rodzicami uczniów kl. VI (godz. 17.00, hol II piętra); egzamin kl. VIII (informacje ogólne + wybór języka obcego nowożytnego) – godz. 17.00, hol I piętra

  11.10.2023

  Sprawy bieżące, 1- 7 indywidualne, kl. 8 – egzamin ósmoklasisty – dostosowania do egzaminów

  13.12.2023

  Zagrożenia ocenami niedostatecznymi na I półrocze, Kiermasz Świąteczny, organizacja pożegnania klas ósmych

  14.02.2024

  Podsumowanie I semestru

  20.03.2024

  Sprawy bieżące, organizacja egzaminu ósmoklasisty, Festyn Świąteczny, kiermasz wypieków

  08.05.2024

  Zagrożenia ocenami niedostatecznymi na koniec roku – indywidualne, omówienie monitoringu nauczania w klasach 4 -8, sprawy bieżące