Spotkania z rodzicami

Spotkania z Rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

7-8 września 2021 r. klasy 1-8
19-20 października klasy 1-8
16-17 listopada zagrożenie oceną niedostateczną – spotkania indywidualne
14-15 grudnia klasy 1-8
18-19 stycznia 2022 r. klasy 1-8
29-30 marca klasy 1-8
26-27 kwietnia klasy 1-8
17-18 maja zagrożenie oceną niedostateczną – spotkania indywidualne