Dokumenty

  • Statut szkoły po zmianach 7 grudnia 2022 r. [plik do pobrania]
  • Szkolny Zestaw Programów Nauczania w roku szkolnym 2023/2024 [plik do pobrania]
  • Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego 2023/2024 [plik do pobrania]
  • Zgoda na udział w zawodach sportowych 2023/2024 [plik do pobrania]
  • Regulamin półkolonii
  • Program Wychowawczo – Profilaktyczny 2023/2024