Regulamin konkursu fotograficznego …

Regulamin konkursu fotograficznego towarzyszącego projektowi edukacyjnemu „Sopot – moje miasto”1. Szkoła Podstawowa nr 9 w Sopocie ogłasza konkurs skierowany do swoich uczniów z klas IV-VI.

2.Cele konkursu:

·rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań wśród dzieci i młodzieży szkolnej,

·przybliżenie walorów miejscowości, w której mieszkamy,

·poznawanie historii Sopotu, pokazanie piękna i bogactwa architektury miasta, przyrody,

·pobudzanie aktywności twórczej w dziedzinie fotografii,

·rozwijanie umiejętności przedstawiania interesujących obiektów na fotografii.

3.Prace mają ukazywać:

·środowisko przyrodnicze miasta (pomniki przyrody, parki miejskie, potoki sopockie, świat roślin i zwierząt Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego);

·Sopot – jako uzdrowisko (np. Zakład Balneologiczny, Dom Zdrojowy, grzybki inhalacyjne, Zdrój św. Wojciecha, sanatorium Leśnik);

·sopockie zabytki;

·obiekty, przestrzenie kulturalne w Sopocie.

4.Autor może przekazać do 5 swoich samodzielnych prac w formie odbitek o formacie 10×13 cm lub 10×15 cm (w każdej edycji konkursu). Dopuszczalne jest kadrowanie zdjęcia i stosowanie różnych efektów (zmiana zdjęcia na czarno-białe, sepiowe, wyostrzanie zdjęć, rozmycie itd.). Zgłoszenia przyjmują nauczyciele w bibliotece.

5.Przyjęte fotografie będzie oceniać jury powołane przez organizatora.

6.Terminarz:

·Edycja I (jesienna) – od 4 października do 23 listopada 2010 r.

·Edycja II (zimowa) – od 24 listopada 2010 r. do 22 marca 2011 r.

·Edycja III (wiosenna) – od 23 marca 2011 r. do 18 maja 2011 r.

7.Przewidujemy nagradzanie uczestników za prace: umieszczeniem fotografii na wystawie, wyróżnieniem w formie dyplomu i nagrodami od sponsorów.

8.Zapewniamy sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania i publikowania zdjęć dla własnych celów archiwalnych, przy pełnym honorowaniu osobistych praw autorskich.

9.Wraz z pracami należy złożyć wypełnioną kartę zgłoszenia – jest to warunek przyjęcia prac do konkursu.

10.Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Organizatorzy: Barbara Stachowicz, Magdalena Witkowska