Zagrożenie w Sieci

Wszystkich Rodziców zainteresowanych bezpieczeństwem dziecka w Sieci, odsyłam do zakładki „Rodzice”. Znajdziecie tam Państwo adresy stron WWW dotyczące tego tematu.
Konkurs Wyspa Zagadek 2009

Zgłoszenia do konkursu

Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne WYSPA informuje, że do dnia 21 lutego 2009 r. szkolny opiekun konkursu powinien przesłać na adres biura organizacyjnego ( 81-881 Sopot, ul. Kolberga 15) zgłoszenie udziału uczniów. Zgłoszenie powinno zawierać klasę oraz imiona i nazwiska uczestników, dane kontaktowe opiekuna oraz podpis i pieczątkę dyrektora szkoły. Nie zgłoszenie uczniów w wyżej podanym terminie oznacza, że prace nie będą sprawdzane przez jury konkursu.


Konkurs Wyspa Zagadek jest skierowany do dzieci, które przejawiają ciekawość światem i charakteryzują się twórczym myśleniem. Zadaniem dzieci jest napisać przemyślane odpowiedzi na pytania konkursowe. Prace można wzbogacić rysunkami lub zdjęciami i należy przesłać do dnia 7 marca 2009 na adres biura Konkursu Wyspa Zagadek. Uczniowie z klas IV-V szkoły podstawowej tworzą młodszą, a uczniowie z klasy VI-tej szkoły podstawowej i I-ej klasy gimnazjum starszą grupę wiekową. Każdy z uczestników startuje w konkursie indywidualnie, po wcześniejszym zgłoszeniu jego udziału przez szkolnego opiekuna konkursu. Konkurs jest wpisany do kalendarza imprez na rok szkolny 2008/2009 przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Zakwalifikowani z pierwszego etapu uczniowie wezmą udział w finałach krajowych. Nagrodą dla laureatów finałów krajowych jest wyjazd do szwedzkiego Ośrodka Doświadczeń i Kształcenia Twórczego Kreativum w Karlshamn.
PYTANIA KWALIFIKACYJNE PIERWSZEGO ETAPU
Odpowiedz pisemnie na poniższe pytania:
1. Kim jesteś? Spróbuj opisać siebie, a w odpowiedzi podaj jedno lub kilka zdarzeń ze swojego życia.
2. Jakie zapachy są dla Ciebie ważne i dlaczego? Spróbuj nadać im kolory. Odpowiedź uzasadnij.
3. Jak Twoim zdaniem doszło do tego, że ludzie zaczęli się bić? Dlaczego nadal to robią?
4. Obierz jabłko i zaobserwuj co stanie się z odkrojoną skórką po 2 dniach, a co po tygodniu. Zwróć uwagę na różne miejsca w których umieścisz podzielone części tej skórki. Wyniki obserwacji zapisz.
5. Wyobraź sobie, że jesteś samotnie na wyspie i musisz tam żyć. Które z narzędzi będzie dla Ciebie najbardziej cenne i o jaki sprzęt musisz najbardziej dbać? Odpowiedź na to pytanie uzasadnij.
6. Napisz jak przebiegała Twoja praca i jak doszło do napisania odpowiedzi.
Autorem konkursu jest Marian Chwastniewski, a opiekę naukową sprawuje profesor Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Teresa Bauman.
Informacje dodatkowe o konkursie na stronach: www.wyspa.org.pl lub www.wyspa.edu.pl
Sponsorami konkursu są Urząd Miasta Sopot, Klub Rotary- Gdynia, Stena Line oraz Drukarnia Spartan.