Spotkania nauczycieli z rodzicami

29 stycznia 2009 r., godz. 17.00.

Pedagogizacja dla rodziców. Temat: Uzależnienie od komputera i internetu.