Ważna informacja dla Rodziców uczniów naszej szkoły

Dzisiaj firma „Librus” przeprowadziła szkolenie dla nauczycieli z wdrażania systemu kontroli frekwencji i postępów w nauce.

System ten zafunkcjonuje w szkole już od pierwszych dni października. Jest to nowoczesne narzędzie profilaktyczne wspomagające realizację programu profilaktyki i programu wychowawczego szkoły. Wdrażanie systemu gwarantuje szkole wprowadzenie spójnych z domem rodzinnym ucznia zasad wychowania i zapobiegania niewłaściwym zachowaniom.

Rodzice będą mogli w każdej chwili zalogować się do systemu i sprawdzić, czy jego dziecko obecne jest na zajęciach lub jaką otrzymało ocenę np. ze sprawdzianu czy odpowiedzi ustnej. System umożliwi rodzicom bieżący dostęp do rzetelnej informacji o dziecku, nie tylko podczas okresowych wywiadówek. W ten sposób rodzice będą mogli wraz ze szkołą skuteczne przeciwdziałać problemom wychowawczym i problemom w nauce.4

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie http://www.dziennik.librus.pl/informacje/rodzic