Warsztaty plastyczne „8 spotów Sopotu”

22 marca  2010 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty plastyczno – literackie oparte na książce ,,8 spotów z Sopotu, wydanej przez Biuro Prezydenta miasta Sopotu. Podczas zajęć prowadzący, a zarazem  autorzy książki –   Jovanka Tomaszewska i Wojciech Kołyszko tworzyli  razem z dziećmi personifikacje sopockich obiektów architektonicznych, przyrodniczych i innych , przybliżając jednocześnie Sopot i wzmacniając poczucie więzi z miastem. Prace powstałe podczas warsztatów zostaną zaprezentowane na wystawie  zorganizowanej w czerwcu przez Biuro Prezydenta Sopotu. Planowane jest także  opublikowanie ich w formie pocztówek lub folderu.