Unia Rowerowa – Bezpieczna Głowa

Dziś uczniowie naszej szkoły wzięli udział w projekcie „Unia Rowerowa – Bezpieczna Głowa” skierowanego do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z województwa pomorskiego. Projekt organizowany jest w ramach Europejskiej Strategii Rowerowej. Celem projektu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do bezpiecznej jazdy na rowerze oraz promocja zdrowego trybu życia i rozwijanie postaw proekologicznych.
Organizatorem Konkursu jest Poseł do Parlamentu Europejskiego Janusz Lewandowski oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Gdańsk.
Najwyższą liczbę punktów w konkursie osiągnął zespół z klasy 5c i wygrał kaski rowerowe dla swojej klasy.