Sprzątanie Świata

Sprzątanie świata, to nazwa międzynarodowej kampanii odbywającej się na całym świecie w trzeci weekend września. Jej celem nadrzędnym jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw oraz usunięcie śmieci zalegających poza miejscami do ich składowania. Akcja ta wywodzi się z Australii, gdzie po raz pierwszy odbyła się w 1989 r. Polska uczestniczy w niej od roku 1994. Krajowym patronatem i koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia.

20 września, jak co roku młodzież naszej szkoły wzięła udział w sprzątaniu terenów wokół szkoły, osiedla i pobliskiego lasu.