Sprawdzian klas szóstych …

Organizacja dnia 5 kwietnia 2011 r. (wtorek)

  • Klasy szóste spotykają się o godzinie 8. 30 na II piętrze
  • Sprawdzian rozpoczynamy o godzinie 9. 00
  • Wszyscy przychodzą ubrani na galowo
  • Uczniowie klas szóstych powinni mieć ze sobą przyrządy geometryczne, czarny długopis, cienkopis lub mazak (taki, który nie przebija na drugą stronę kartki !)
  • Nie należy przynosić ołówków, gumek ani korektorów.

Wszyscy nauczyciele, uczniowie i dyrekcja życzą klasom szóstym powodzenia i „połamania piór."

Dla pozostałych klas, dzień ten  jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Świetlica pracuje w godz. od 7.00 – 16.30.