Sopockie Centrum Wolontariatu…

6 grudnia 2010 r. w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sopotu odbyło się podsumowanie konkursu wolontariackiego „Zobaczyć więcej – kierunek wolontariat”. Naszą szkołę reprezentowały trzy grupy: Meander z panią Barbarą Osińską, 5a z panią Katarzyną Szczeciną i 5c z panią Grażyną Koniarek. Nie wyłoniono zwycięzcy. Wszystkich nagrodzono za pracę i przeprowadzenie akcji wolontaryjnej a nagrodą będzie udział w kuligu na Kaszubach, który odbędzie się w styczniu 2011 r. Gratulacje!