Samorząd Uczniowski

SPRAWOZDANIE Z WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2008/2009

Dnia 18. września odbyły się w naszej szkole wybory do władz samorządu. Każda klasa miała swoich reprezentantów. Jedynie z klasy V B nie było nikogo, mimo wcześniejszych ogłoszeń.
W drodze tajnego głosowania wybrano:

Opiekuna – panią Alicję Orłowską
Koordynatora – panią Jolantę Ratyńską

W SKŁAD ZARZĄDU WESZLI UCZNIOWIE:

Przewodniczący – Adam Sochan z klasy VI C
Zastępca – Malwina Kwiatek z klasy VI A
Sekretarz – Aleksander Szczepara z klasy VA

Wybrane osoby zgodziły się reprezentować wszystkich uczniów i aktywnie uczestniczyć w pracach na rzecz szkoły. Powodzenia 🙂

info: Jolanta Ratyńska