Pierwsza pomoc …

 

Dzisiaj odbyło się szkolenie z zakresu niesienia pierwszej pomocy przedlekarskiej dla nauczycieli naszej szkoły.
Kurs obejmował takie tematy, jak:
– Rozpoznawanie stanu zagrożenia życia
– Ocena poszkodowanego wg schematu ABC
– Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym z oddechem i bez
– Postępowanie w razie zadławienia, padaczki, zasłabnięcia spowodowanego cukrzycą
 

 

Źródło i prawa autorskie: Grupa Ratownictwa ProMedyk