Pierwsza pomoc…

Od kilku dni wszystkie klasy IV – VI naszej szkoły biorą udział w zajęciach „Udzielanie pierwszej pomocy w różnych sytuacjach” prowadzonych przez Patrycję Miziołek i Katarzynę Mówińską z Inspektoratu Ratowniczego ZHP Hufiec Sopot. Ćwiczenia są elementem projektu „Bezpieczne szkoły” prowadzonego przez Związek Harcerstwa Polskiego.