Pasowanie na ucznia …

Ważną uroczystość przeżyli 9 października 2009 r. najmłodsi uczniowie naszej szkoły – pierwszoklasiści. Tego dnia zostali przyjęci do grona uczniów i złożyli uroczyste ślubowanie. Pasowanie odbyło się w obecności dyrekcji szkoły, zaproszonych gości, rodziców, wychowawców, nauczycieli i Samorządu Uczniowskiego.