Otwarte zajęcia sportowe…

Tak, jak w innych sopockich szkołach, również w „Dziewiątce” dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta prowadzone są otwarte popołudniowe zajęcia sportowe. Zapraszamy na zajęcia z siatkówki zarówno obecnych uczniów jak i dzieci oraz młodzież z rejonu placówki, także tych, którzy nie są uczniami naszej szkoły. Zajęcia prowadzone są przez p. Barbarę Omieczyńską, nauczyciela w – f. Miejsce: sala gimnastyczna SP9. Harmonogram zajęć:  czwartki 15:00 – 16:30