Przetarg – zakupu autokaru

Sopot, dnia 12.12.2008 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

W oparciu o art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) w imieniu  Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Sopocie ul. Kolberga 15 zawiadamiam, że zostało unieważnione postępowanie na zakup autobusu.

Uzasadnienie

Postępowanie zostało unieważnione ze względu na następujący powód:

  • nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Unieważnienie postępowania jest zgodne z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dyrektor szkoły

Wojciech Drzewiński