Ogłoszenia …

  1. Pierwsze spotkanie organizacyjne w ramach programu „Jak uczyć się skutecznie”, odbędzie się 2 listopada 2010 r. (wtorek) o godz. 14.45 – 16.15
  2. Spotkania redaktorów gazetki szkolnej odbywać się będą:

– wtorek 12.45 – 14.25 w bibliotece szkolnej
– czwartek 12.45 – 13.30 w bibliotece szkolnej