Nowe stawki żywieniowe w roku szkolnym 2022/2023

OPŁATA ZA OBIADY W M-CU WRZEŚNIU 2022 r. WYNOSI:

UCZNIOWIE 20 x 8,00 zł = 160,00 zł

NAUCZYCIELE 20 x 8,00 zł = 160,00 zł

płatna w terminie do 12.09.2022 r.

PŁATNOŚĆ WYŁĄCZNIE PRZELEWEM

na nr konta 46 1020 1811 0000 0502 0373 2641.

BARDZO PROSZĘ O TERMINOWE WPŁATY

UWAGA !!!

PROSZĘ O ZGŁASZANIE WYCIECZEK ORAZ REZYGNACJI Z OBIADÓW Z MINIMUM JEDNODNIOWYM WYPRZEDZENIEM: telefonicznie pod nr 58 551-90-96 w. 23

lub mailowo na adres intendent@sp9.edu.pl