Lekcja historii w plenerze …

Klasy szóste, tradycyjnie, we wrześniu zwiedzały  Westerplatte. Od 1926 roku  funkcjonowała tu Wojskowa Składnica Tranzytowa w Wolnym Mieście Gdańsku , której obrona we września 1939 roku stała się symbolicznym początkiem II wojny światowej. Uczniowie klasy VI a ( wych. M. Sokołowska) i VI b (wych. A. Michalska) mieli możliwość skonfrontowania teoretycznej wiedzy o umocnieniach polskich na Westerplatte przed wybuchem wojny z faktycznym ich stanem oraz złożyć hołd bohaterskim żołnierzom.

no images were found