Konkursy na grafikę, animację komputerową klas szóstych

Termin dostarczania prac do 16 kwietnia

Celem Konkursów jest popularyzacja historii i kultury Miasta Gdańska, a w szczególności gdańszczan, którzy mają znaczące zasługi dla społeczności światowej:

 • Daniel Fahrenheit
 • Lech Wałęsa
 • Jan Heweliuszgrafik
 • Daniel Gralath
 • Artur Schopenhauer’
 • Günter Grass
 • Daniel Chodowiecki

Patronat honorowy nad Konkursami objął pan Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska.

Termin dostarczania prac do 16 kwietnia 2008 r. anim

Organizatorami Konkursu są:

 • Pałac Młodzieży w Gdańsku
 • Fundacja „Wspólnota Gdańska”

Prace należy przekazać nauczycielowi informatyki w wersji elektronicznej (płyta CD).

Do każdej pracy należy dołączyć:

 • nazwę programu w którym została wykonana grafika,
 • wydruki grafiki – format A4.

Do każdej pracy należy dołączyć: wypełnioną i podpisaną Kartę Zgłoszenia do Konkursu. Prace bez dołączonej, wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia nie będą oceniane przez jury.

Prace również można przysłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres:

Pałac Młodzieży

Ul. Ogarna 56, 80-826 Gdańsk

Tel. 058 301 40 09, 058 301 60 07