Konkurs fotograficzny w ramach prac szkolnego programu Socrates – Comenius

gif_aparatDzisiaj upłynął termin składania prac na konkurs –

TematBałtyk i nadmorskie plaże – najpiękniejsze, ale zanieczyszczone.

Organizator: Samorząd Uczniowski i opiekun –Jolanta Ratyńska

Cel: Poznanie środowiska nadmorskiego i uwrażliwienie na zanieczyszczenie plaż i wód Zatoki Gdańskiej. Rozwijanie zainteresowań i wrażliwości estetycznej.Aktywny udział w pracach na rzecz szkolnego programu Socrates – Comenius.

Uczestnicy: Konkurs obejmuje wszystkich chętnych uczniów z klas I – III i IV – VI.

Warunki konkursu :

1. Dwa zdjęcia – wykonane aparatem cyfrowym lub tradycyjnym.

  • Pierwsze – ukazujące piękno Bałtyku
  • Drugie – plaże, morze – zanieczyszczone.

2. Format zdjęć – nie mniejsze niż pocztówka.

3. Zdjęcia można dostarczyć w formie elektronicznej (pliki jpg i nie większe niż 3 mb).

4. Termin zakończenia konkursu – koniec kwietnia.

5. Ogłoszenie wyników i wystawa pokonkursowa – maj 2008.

6. Ocena prac – prace będą oceniane w dwóch kategoriach

  • klasy I – III
  • klasy IV – VI

7. Wszystkie prace włożone do koperty i opatrzone w informacje o autorze: imię, nazwisko, klasa – prosimy składać w bibliotece szkolnej z dopiskiem: Konkurs: Bałtyk i nadmorskie plaże…

 

Organizatorzy przewidują nagrody – niespodzianki.

 

Samorząd Uczniowski