Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli …

10 marca 2010 roku w naszej szkole odbyła się Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli pt.: „Blaski i cienie integracji w szkole podstawowej i gimnazjum”, nad którą patronat objął Pan Jacek Karnowski Prezydent Sopotu. Na konferencję przybyło 79 nauczycieli uczących w klasach integracyjnych w szkołach na terenie całego Trójmiasta. Obok pedagogów w konferencji uczestniczył Paweł Orłowski – Wiceprezydent Sopotu oraz Piotr Płocki – Naczelnik sopockiego Wydziału Oświaty. W czasie konferencji wykład na temat wpływu zmian społeczno-ekonomicznych oraz zmian w uregulowaniach prawnych na pracę w klasie integracyjnej wygłosił Dariusz Okrzesik – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie. Następnie uczestnicy dyskutowali w grupach warsztatowych na temat sposobów na udaną integrację dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych z zespołem klasowym; organizacji współpracy nauczyciela wspomagającego z nauczycielem wiodącym; wypalenia zawodowego nauczyciela wspomagającego oraz współpracy z rodzicami ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Przyjęta robocza formuła spotkania pozwoliła na wymianę doświadczeń osób bezpośrednio zaangażowanych w zajęcia z dziećmi wymagającymi wspomagania oraz analizę problemów pojawiających się w tej pracy.

Organizatorzy – szkolny zespół ds. integracji SP 9 w Sopocie serdecznie dziękują wszystkim biorącym aktywny udział w pracach konferencji.