Góra św. Mikołaja

12 grudnia grupa 16 uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami (ks. Zbigniewem, ks. Łukaszem i nauczycielem przyrody p. Lechem O.) wybrała się na wycieczkę do Gdyni.
Trasa rajdu wiodła szlakami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Z tablic informacyjnych można było uzyskać wiadomości na temat fauny i flory TPK. Jeden z przystanków był przy pomniku poświęconym strażnikom przyrody poległym w czasie II wojny światowej. Finał wędrówki miał miejsce u podnóża Świętej Góry, zwanej też „Górą Świętego Mikołaja”.
Jest to miejsce niezwykle urokliwe i tajemnicze. W czasach chrześcijańskich miejsce to zaczęło słynąć z objawień św. Mikołaja. W 1770 r. wybudowano tu kapliczkę, na ołtarzu której umieszczono figurkę św. Mikołaja, przed którą 6 grudnia gromadziły się rzesze wiernych.
Pogoda dopisała. Wszyscy wrócili zadowoleni, niektórzy trochę zmęczeni.