Dzień z latawcem …

25.09. 2012 r. – wykonanie i oddanie latawca na Konkurs. W Konkursie mogą startować latawce o dowolnej konstrukcji.

Regulamin Konkursu: kategoria wiekowa IV-VI. W Konkursie mogą startować latawce o dowolnej konstrukcji;

Ocenie podlegają tylko latawce wykonane własnoręcznie;
Każdą pracę należy czytelnie podpisać: imię i nazwisko autora, klasa.
 

Kryteria oceny:

wartość artystyczna, pracochłonność, kreatywność, różnorodność technik wykonania i zdobienia.
Zapraszam do udziału w Konkursie!  Maria Januszewska – nauczyciel techniki.