„Dzieci – Andrzejowi Grubbie” …

Zapraszam wszystkich chętnych na coroczny turniej tenisa stołowego, który odbędzie się w sobotę 16 czerwca 2012 r. o godz. 10:00 w AWFiS w Gdańsku, ul. Kazimierza Górskiego 1, hala sportowa nr XII.

Celem turnieju jest popularyzacja tej pięknej dyscypliny wśród dzieci i młodzieży, uczenia się i przestrzegania zasad gry FAIR – PLAY, czczenie pamięci wybitnego zawodnika, jakim był Andrzej Grubba.

Uczestnictwo: zawodniczki i zawodnicy urodzeni do 1996 r. i młodsi.

Zgłoszenia do turnieju do 15 czerwca (piątek) do godz. 20:00 pod tel. 662-44-42-72. W wyjątkowych przypadkach zgłoszenia będą przyjmowane w dniu turnieju do godz. 9:30.

Chętnym życzę sukcesów sportowych i udanej zabawy smiley