76. rocznica powołania Armii Krajowej

14 lutego 1942 roku z rozkazu Wodza Naczelnego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, gen. Władysława Sikorskiego przekształcono Związek Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Jej Komendantem został gen. Stefan Rowecki „Grot”.

Dzisiaj przed pomnikiem Armii Krajowej w Parku im. Sanitariuszki Inki odbyły się uroczystości związane z 76. rocznicą powołania Armii Krajowej. Nasz Poczet Sztandarowy w składzie: Alicja Wiśniewska, Dobrochna Kuplica, Kacper Nurek w imieniu szkoły złożyli pod pomnikiem kwiaty.

Więcej zdjęć na Facebooku.