Szkolny Turniej Mini Piłki Nożnej …

W piątek 10 czerwca na boisku "Orlik" odbył się Szkolny Turniej Mini Piłki Nożnej. Sędzią głównym był Pan Adam Kozubski. Do zawodów zgłosiły się siedmioosobowe reprezentacje klas od I do VI. W klasach starszych pierwsze miejsce zajęła klasa VIa, drugie Vb, trzecie 5c, czwarte 4c i piąte 4b. Młodsze klasy zostały podzielone na dwie grupy. Pierwsze miejsce zajęły klasy IA i IIIb, drugie IIb i IId, trzecie IIIa i Ic, czwarte IIa i Id i piąte IIc. Wszystkim uczestnikom gratulujemy wspaniałej, sportowej rywalizacji a Panu Adamowi, już tradycyjnie dziękujemy za pomocsmiley