Warsztaty „Zdolni z Pomorza”

Uniwersytet Gdański organizuje drugą edycję Pomorskich Warsztaty Naukowe „Zdolni z Pomorza”, które odbędą się w dniach 21-25 września br. w formule on-line.

Rejestracja grup (10-12 uczniów) na warsztaty w dniach 7-9 września.

W ramach warsztatów zaplanowano kilkanaście ścieżek naukowych (grup). Jedne z nich są przeznaczone dla uczniów szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych a inne dla uczniów klas 8 szkół podstawowych (w wyjątkowych sytuacjach mogą to być uczniowie klas 7). Nauczyciel – zgłaszając grupę uczniów – wybiera jednocześnie ścieżkę, którą jego uczniowie będą zainteresowani. Po pomyślnym zakwalifikowaniu się grupy na Pomorskie Warsztaty Naukowe, uczniowie będą realizowali obligatoryjne zajęcia przedpołudniowe według harmonogramu danej ścieżki, a dodatkowe zajęcia popołudniowe według swojego uznania. Realizacja zajęć on-line będzie się odbywała poprzez platformę MS Teams lub Zoom.