PROCEDURA POSTEPOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 9 W SOPOCIE NA WYPADEK PODEJRZENIA WYSTĄPIENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2 U KTOREGOKOLWIEK Z PRACOWNIKÓW LUB UCZNIA

plik do pobrania załącznik C