Home

loader

Aktualności

19 kwietnia 2021Spotkania z rodzicami

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci na spotkania z wychowawcami klas, które odbędą się wg następującego harmonogramu: – klasy I – III godz. 17.00 – klasy IV – VIII godz. 17.45....

15 kwietnia 2021Szkoła z Gigantami

„Szkoła z Gigantami” jest to cykl webinarów na kanale YouTube, prowadzony przez najlepszych trenerów programowania i matematyki. Akcja startuje 10 maja i potrwa do 21 maja. W ramach „Szkoły...

10 kwietnia 2021Ważna informacja dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz ich rodziców o zbliżających się targach edukacyjnych

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Sopockich targach szkół ponadpodstawowych zaplanowanych na 13 kwietnia, godzina 10:00. Link do wydarzenia w aplikacji teams : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmJkZjIwOGYtNzI0ZC00ZDU0LTk2MzUtMDEzZmRhNTRkMDFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d5199a16-2ff0-4cc0-9050-dff33e6c936f%22%2c%22Oid%22%3a%22aaa4d9c9-5ecb-4181-ab41-5fbb11c33d2d%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

17 marca 2021

Od dzisiaj w naszej szkole rozpoczęły się próbne egzaminy klas ósmych. Pierwszy raz po długiej przerwie spotkaliśmy się w szkole. Przez te trzy dni wspólnego bycia, obowiązuje nas wszystkich...