Opłaty …

ZA OBIADY W MARCU 2012 r.

PŁACIMY:

 

UCZNIOWIE   22 x 3,50 zł = 77,00 zł

( z rekolekcjami)

 

Uczniowie bez rekolekcji 19 x 3,50 zł = 66,50 zł

 

Uwaga !!!!

Rezygnację z obiadów w czasie rekolekcji należy zgłosić

do dnia 07.03.2012 r. w przeciwnym wypadku

uczeń ponosi pełną odpłatność!

 

NAUCZYCIELE  5,00 zł – za obiad

 

od 01.03.2012 r. do 09.03.2012 r.

W  POKOJU NR 12 

W GODZ.   7.00 – 11.00

                                                                            14.00 – 15.00

 

PROSZĘ O TERMINOWE WPŁATY !!!

 

UWAGA!!!

PROSZĘ 0 ZGŁASZANIE WYCIECZEK

ORAZ  REZYGNACJĘ Z OBIADÓW