ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA CPV:42.41.61.20-2

Zakup, dostawa i montaż dźwigu towarowego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Sopocie.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 PZP Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Sopocie  informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:

TechWind Jan Rutkowski 80-292 Gdańsk ul. Góralska 25 c

Uzasadnienie wyboru: oferta firmy spełnia wszystkie wymogi zawarte w SIWZ oraz jest dla zamawiającego najkorzystniejsza cenowo. Wybrany wykonawca zobowiązany jest do skontaktowania  się z przedstawicielem zamawiającego  w sprawie podpisania umowy w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego pisma. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert.

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena bruttoza całość zamówienia Punktacja ceny
1 RS Technika Ireneusz Rafalik 07-300 Ostrów Mazowiecka, Kalinowo 86 39.528,- 85
2 TechWind  Jan Rutkowski 80-292 Gdańsk ul. Góralska 25 c 33.489,- 100
3 Zakład Usług Dźwigowych „REMDZWIG” 80-266 Gdańsk ul. Grunwaldzka 205/209 34.770,- 96
4 P.U.H. WIWRA W.Pilawa 80-299 Gdańsk ul. Niedziałkowskiego 8 c 53.924,- 62
5. Fabryka Urządzeń Dźwigowych Sp.z o.o.Bolęcin 41; 09-110 Sochacin 35.665,48 94
6. Przedsiębiorstwo Projektowo-WykonawczePROHAMAT SERVICE  Bytom  ul. Kruszcowa 4 48.190,- 69