Wolontariat …

W dniu 1 lutego odbyło się szkolenie dla uczniów z klasy 5a, którzy chcą być wolontariuszami i pomagać młodszym w naszej szkole. Zajęcia poprowadziły Panie z Centrum Organizacji Pozarządowych w Sopocie. Koordynatorem wolontariatu w szkole jest Pani Barbara Osińska – pedagog szkoły.