Warsztaty ekologiczne …

15 listopada uczniowie klasy Va i dziewczynki z Vc uczestniczyli w warsztatach ekologicznych w Łężycach na temat „Bliżej Europy – nowoczesne metody gospodarowania odpadami”.
W ramach warsztatów uczniowie poznali zasady funkcjonowania zakładu zagospodarowania odpadów, zmierzając drogą odpadów do miejsca ich przetworzenia oraz ostatecznego unieszkodliwienia [zobacz więcej ]