Szkolne Ubezpieczenie od NNW zgodnie z wytycznymi MEN

Szanowni Państwo,

zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. W związku z powyższym przedstawiamy Państwu możliwość zawarcia ubezpieczenia zgodnie z wymogami zarówno MEN jak i KNF. Poniżej zamieszczamy link do strony www, gdzie w prosty i łatwy sposób, całkowicie on-line, każdy rodzic może indywidualnie ubezpieczyć swoje dziecko:

  • szkoła nie będzie ubezpieczającym na polisie, nie będzie odpowiedzialna finansowo, nie będzie zbierać składek od poszczególnych rodziców /klas
  • do ubezpieczenia można przystąpić on – line – bez angażowania dyrekcji, nauczycieli, rady rodziców,
  • wszelkie niezbędne dokumenty są wysłane na wskazany adres e-mail
  • ochrona rozpocznie się od dnia następnego po przystąpieniu do ubezpieczenia i będzie obowiązywać 12 miesięcy
  • Rodzic decyduje o wyborze wariantu, sumie ubezpieczenia, składce i samodzielnie dokonuje płatności

Ubezpieczenie NNW szkolne jest ubezpieczeniem dobrowolnym, można mieć kilka polis NNW. W razie wypadku ubezpieczony otrzyma świadczenie z każdej polisy.

Link do ubezpieczenia NNW dziecka z uwzględnieniem 10% rabatu

https://www.sug-ubezpieczeni.pl/oferta/nnw-dzieci.html/?client=KSSopot

OWU [plik do pobrania]

Dla Dyrektorów Szkół i Nauczycieli

https://www.sug-ubezpieczeni.pl/oferta/oc-funkcjonariuszy-publicznych